Lägg upp ditt inlägg på Facebook eller Instagram.

(Lösenord till Instagram delas ut på våra ridläger.)

Pris till bästa inlägg via sociala medier. Priset är en Kingslandfilt.

Vi har tagit fram en policy för våra medlemmar och ridlägerdeltagare som ska genomsyra dina inlägg på sociala medier.