Eleven Frida Almberg som rider på lördagar har sett till att Puff har fått ett fint täcke. Han tackar och bugarsmiley Visst blev han snygg: