Det går framåt i vår gröna kortet kurs. I förra veckan avklarades träff 3 och då gick vi igenom TDB= tävlingsdatabasen och TR= tävlingsreglementet. De fick massor med uppgifter så de själva fick träna sig på att slå i TR för att hitta svaren.

Vi har nu två träffar kvar. En som är på måndag om en vecka den 11 april kl 18.00. Då ska vi göra de praktiska proven så som lasta, visa häst vid hand, sätta på täcka, binda upp en häst, knoppa, visitera mm. Därefter skall alla deltagare göra slutprovet på måndagen därefter den 18 april.