GRATTIS ÅSA TILL HÄSTSKÖTAR-EXAMEN

Åsa har varit i nere i Malmö 23-24 maj och avlagt Hästskötarexamen. Det är ett yrkesprov där man examineras av hästsportens yrkesmän.

Man avlägger prov inom hästkunskap, foder, ridning, longering & häst vid hand. Dessutom skall man iordningställa en häst (borsta, linda ben, knoppa, sadla och tränsa) på 30 min.

Åsa klarade detta galant och kan numera titulera sig som godkänd hästskötare.

Läs mer om detta prov: http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_613/cf_559/Hästskötare%20-%202011.PDF