Läs den här artikeln: http://www3.ridsport.se/templates/Pages/NewsPage.aspx?id=22342&epslanguage=sv

Det är rolig läsning om Ylva Loven Swärd (välkänd SRS:are och den tidigare ägaren av Jutagården) Det står även lite om SRS i artikeln. Styrelsens sekreterare Frida Lindgren är med på bild. KUL!!! smiley