Du missar väl inte klubbens Kick off!

Plats är nu bestämt. Vi ska vara i ridhuset på Jutagården.

Anmäl på lista i stallet eller till Frida Lindgren via mail fridalindgren91@gmail.com

Mer info på klubbens hemsida www.skultorpsrs.se