Här kommer en ny uppdaterad anmälningslista. Hittills är det totalt 112
personer som anmält sig till sommarens läger. Som ni kan se på listan så börjar
det fylla på. Första (femdagars) och andra (sjudagars) är redan fulla. På de
andra lägren (Läger 3, 4 &5) finns det bara några enstaka platser kvar.

Antal platser och vilka hästar som finns kvar på:

Läger 1 = Fullt

Läger 2 = Fullt

Läger 3 = 8 st (Svend,
Sunny, Dalle, Kahlua, Fellini, Yaya)

Läger 4 = 4 st (Kahlua,
Fellini, Mr X, Viper)

Läger 5 = 3 st (Nicosia,
Newton)