Klubben har en fixardag på Jutagården söndag den 15/4. Du har väl koll på ditt funktionärsuppdrag. Se funktionärsschemat på www.skultorpsrs.se . Alla klubbens medlemmar är uppskrivna på en fixardag eller en halv tävlingsdag/år.

Det är mycket som ska göras så föreningen hoppas på att det är många som kommer. /Anläggningskommittén