Ridlägerplaneringen för sommaren 2013 är klar. Datum är
fastställda och prospektet kommer att läggas ut i januari 2013. (Eftersom vi
vet att många redan nu planerar sin sommar och gärna vill veta datum presenterar
vi dem här nedan.)

.

Första anmälningsdag

Den 1 februari kommer
man att kunna börja anmäla sig. Intresset för våra ridläger brukar vara stort. Förra året anmälde sig ca 70 stycken redan första
dagen så det gäller att vara med direkt för att säkra sin plats.

.

Ridlägerschema sommaren 2013

Läger 1 Femdagars med övernattning = lördag 15/6 – onsdag 19/6 (vecka 24/25)

Läger 2 Sjudagars med övernattning = tisdag 25/6 – måndag
1/7 (vecka 26)

Läger 3 Femdagars med övernattning = onsdag 3/7 – söndag 7/7
(vecka 27)

Läger 4 Tredagars dagridläger 1 ridpass/dag = måndag 12/8 –
onsdag 14/8 (vecka 33)

Läger 5 Tredagars dagridläger 2 ridpass/dag = fredag 16/8 –
söndag 18/8 (vecka 33)

.

Hoppas du vill vara med och skapa ridlägerminnen på Jutagården!smiley