Hej

Vi vill hålla rent och snyggt i våra föreningslokaler därför har vi en obligatorisk städvecka.

Varje ridgrupp är ansvarig för sin städdag.

Vänligen se schema här:

Mer info hittar du i stallet ovanför bänken vid ridpärmen.

Med vänliga hälsningar SRS styrelse