Under våren kommer vi att anordna en Gröna kortet kurs.

Kursen är under 6 tillfällen med start måmdag v.10, 4/3.

Här kan du läsa inbjudan: