I tisdags var det dags för ridskolans andra temadag.

Jag och Frida var inte hemma så Åsa, Cecilia Angshed och Michaela Sjölin ansvarade för dagen.

Temadagen var en del i utbildningen för Grönt kort. Det var alla de praktiska prov som man skall avlägga för att få det gröna kortet. Alla ridskolans elever välkomnades till denna dag och det var flera som deltog utan att gå själva gröna-kortet-kursen.

Alla som kom delades in i 5 grupper. Dessa 5 grupper fick gå runt till olika stationer för att testa på följande:

Station 1 = Visa häst vid hand

Station 2 = Titta på en säkerhetsfilm

Station 3 = Säkerhetsknut, ta på och av täcke, visitering, knoppa och linda ben.

Station 4 = Teoretiska prov i cafeterian. Göra korsord och svara på frågor med hjälp av TR.

Station 5 = Lasta häst

Vad jag har hört från de ansvariga, från föräldrar och deltagare så var det en lyckad dag.smiley