Frida är med i en undersökning och håller just nu på att genomföra ett tygeltest. 10 stycken testryttare är utvalda i Sverige för att vara med i denna studie. SLU och Lars Roepstorff ligger bakom denna forskning.

Frida kommer förklara mer ingående vad detta handlar om. Fortsättning följer…