Somliga har kanske märkt så har vår hemsida legat nere ca 1v. Detta då den scripttyp som användes på hemsidan slutade stödjas i början av december.

Vi håller på att arbetar med en ny sida så inom kort kommer man kunna hitta information på hemsidan som vanligt igen smiley