Här kommer en uppdaterad anmälningslista till våra ridläger.

Det är fortfarande några som det inte är helt klart med betalningen. Ni står som rödmarkerade. Vi vet att en del av er har haft problem med inbetalningen och därför har vi reserverat en häst åt er tills vidare.