På tisdag, 25/2 är det terminens andra temadag. Då kör vi
igång med första steget av vår märkessatsning. Under den här terminen kommer vi
att försöka stämma av alla ridgrupper så ni tagit det märke som motsvarar den
nivå du befinner dig på. Tex rider man i en grupp III ska man ha genomfört de
delprov som Märke III innebär. (Undantaget vuxengrupper som enbart har dressyr)

Ryttarmärket är ett bra sätt att jobba med sina mål inom
ridningen och det blir som ett bevis på sin kunskap. Märkena är samma i hela
Sverige. Det finns allt ifrån lättaste märke I till det svåraste guldmärket.

.

Innehåll: Varje märke innehåller ett dressyrprov, hopprov,
praktiskt prov och ett teoriprov.

.

Genomförande: Ridproven (dressyr & hoppning kan
genomföras på lektion eller under en tävling.) Teorin och praktiska prov
genomförs under terminens temadagar:

Tisdag 25/2 = Temadag , Genomgång av teorin

Lördag 22/3 = Temadag , Praktiska delprov

Torsdag 24/4 = Temadag, Teoriprov, skrivning

.

Vill du ta fler märken gör du alla teoriprov och praktiska
delprov men endast ridproven för det högsta märket.

.

Godkänd: Alla elever som blivit godkända tilldelas ett
diplom. Vill du köpa märket kostar det 50 kr/märke.

.

Anmälan: Anmäl dig på listan i stallet eller via mail
fanny@jutagardensstuteri.se. Skriv vilket märke du vill ta så delar vi in er i
grupper. Vi börjar kl 17.00 med märke 1 och fortsätter därefter med 2, 3 mm.
Tid för de olika märkena meddelas till alla som anmält sig samt läggs ut här på
bloggen innan tisdag.

.


Svenska Ridsportförbundets Ryttarmärken

Märke I -Vitt

Dressyr: Specialprogram märke I bedömning enligt “Ryttartest”

Hoppning: Bom/Cavalettiserie enligt typskiss

Visa: Upp- och avsittning (kan även göras på trähäst)

Teori: Hästens mundering, kroppsdelar, tecken och färger,ridlära,ridbanans vägar, hästens kropsspråk.

.

Märke II -Grönt

Dressyr: Specialprogram märke II bedömning enligt “Ryttartest”

Hoppning: Enkel bana; bom/cavalettiserie samt två hinder enligt typskiss. Hinderhöjd 30-60 cm beroende på häststorlek.

Visa: Sadling och betsling, grunder i munderingsvård

Teori: Hästens dagliga vård, visitering av häst, hästens delar, tecken och färger, ridbanans vägar, ridlära, enkelt om hästens beteende, enkel foderlära.

.

Märke III -Rött

Dressyr: Lätt C:1 bedömning “Dressyrryttartävling”

Hoppning: Bana med 4 hinder enligt skiss. Hinderhöjd 40-70 cm beroende på häststorlek.

Visa: Munderingens avpassande, munderingsvård, tillpassning av stigläder och sadelgjord – uppsuttet

Teori: Något fördjupade kunskaper i: Ridhästens mundering, hästens kroppsdelar, färger och tecken, hästens dagliga vård, regler för ridning på ridbana, visitation av häst, foderlära, ridlära, enkelt om hästens beteende. Grundregler för tävling.

.

Märke IV -Gult

Dressyr: Lätt B:1

Hoppning: Bana med 6 hinder enligt typskiss. Hinderhöjd 50-80 cm beroende på häststorlek.

Visa: Häst vid hand

Teori: Hästens anatomi, hovbeslag, häst- och stallvård,, hästens närmiljö, hästens delar, färger och tecken, sjukdomslära, stallovanor, foderlära

.

Terräng -Grönt Eklöv

Hoppning: Bana om 800- 1 000 meter med minst 8 terränghinder. Hinderhöjd 40-80 cm beroende på häststorlek. Tempo kat A-C 250 m/min, kat D/häst: 300 m/min

.

Brons

Dressyr: Lätt B:1

Hoppning: Banhoppning, minst 8 hinder. Hinderhöjd LC = 60-100 cm beroende på häststorlek.

Visa: Sadling och betsling, tillpassning av ridmundering, dekorativ hästvård, bandageläggning, visning vid hand, upp- och avsittning samt tillpassning av stigläder och sadelgjord uppsuttet.

Teori: Hästkännedom, hästsjukvård, allemansrätt, trafikregler och tävlingskunskap.

.

Silver

Dressyr: Lätt A:4

Hoppning: Banhoppning, minst 8 hinder. Hinderhöjd LB = 70-110 cm beroende på häststorlek.

.

Guld

Dressyr: Msv B

Hoppning: Banhoppning, minst 8 hinder. Hinderhöjd LA = 80-120 cm beroende på häststorlek.