Nu har det blivit dags för terminens första klubbtävling.

Det är klubbmästerskapet i hoppning och dressyr som ska avgöras.

KM hoppning är den 9/11 och KM dressyr är den 23/11.

___________________________________________________

All information om tävlingarna hittar du i propositionerna nedan.

Hoppning:

Dressyr:

Läs PROPOSITIONEN noggrant så du är väl insatt i allt som står där. När man anmäler sig via TDB godkänner man samtidigt propositionen.
.

FUNKTIONÄR: Alla ryttare som deltar på en av SRS:s klubbtävlingar ska också anmäla en funktionär som kan hjälpa till med ett uppdrag under tävlingsdagen. Det kan vara en förälder, kompis eller ryttaren själv. Ange om du har önskemål om tidpunkt, (före, under eller efter den tävlande rider). Skriv namnet funktionären här i meddelanderutan. De som inte anmäler en funktionär blir själva uppsatta på ett funktionärspass före eller efter man ridit.
.
ANMÄLAN STARTAR 14/10 KL 18:00 för samtliga ekipage.

.

ANMÄLNINGSRUTIN FÖR RYTTARE PÅ RIDSKOLEHÄST
Ridskoleryttare måste ha pratat med sin ridlärare innan man anmäler sig angående häst och klass. På måndag den 13/10 KL 18:00 i Café Krubban startar bokningen av ridskolehästarna. Är det fler än 2 intresserade på en häst kommer vi att dra lott. Kan man inte komma den 13/10 så kontaktar man sin ridlärare för att boka sig på en häst som finns ledig. När man bokat sig på en ridskolehäst anmäler man sig därefter här på TDB. På ridskolehäst har de ryttare som tänkt delta i KM förtur. Övriga ryttare som endast vill rida clear round klasserna får anmäla sig from 28/10 hoppning och 10/11 dressyr .
.
ÖVERÅRIG RYTTARE: Är du överårig ryttare dvs >18 år och vill tävla ponny kommer du tävla KM mot de som rider häst. Ange att du är överårig i meddelandefältet så du säkert hamnar i rätt klass.
.
___________________________________________________

HOPPNING

ENDAST EN START I KM-KLASS: Man får endast delta en gång i KM-klasserna 7-14. Som förklass får man istället rida en clear round klass.

.
REGLER FÖR KM 2014
Klubbmästerskap rids i klass 7-14 och ska motsvara en hinderhöjd på minst LD-10 cm upp till LB. Den höjd som ekipaget startat i som högst på lokal tävling eller högre och ridit felfritt avgör vilken klass man ska rida KM i. Undantag kan göras och sker då genom en bedömning av Ridskolan och SRS tillsammans. Om inte ekipaget startat på lokal nivå ska klassen minst motsvara LD-10 cm. Privatponny och ridskoleponny tävlar mot varandra. Privathäst och ridskolehäst tävlar mot varandra. Med undantag för seniorer som kan tävla på ponny men gör då detta mot hästryttarna. Bedömning i KM-klasserna är A:stil. (minst antal fel och bäst stilpoäng vinner) Klubbmästare utses för ponny i kat A, B, C, D och för häst. I KM-klasserna, ponny kat A, B, C, D samt häst med färre starter än 3 ekipage krävs en felfri ritt för att uppnå titeln Klubbmästare. Plakett till KM-mästare delas ut vid föreningens årsmöte.
Ryttare som är medlem i flera klubbar får endast rida KM för en klubb. Ryttare som vill delta i SRS:s KM får inte ha tävlingslicens för någon annan klubb.
.

FÖRKLARING HÖJDER KM HOPPNING:

KM rids i motsvarande lägst LD-10 cm upp till och med LB.

_____________________________________________________________

DRESSYR

FLERA STARTER: Om du startar i två klasser 2-7 så anger du i meddelandefältet vilken klass du ska räkna i KM.
.
REGLER FÖR KM 2014
Klubbmästerskap för ridskoleryttare och privatryttare rids i klass 2 eller 4. Har ekipaget startat LB på lokal nivå och fått 60% eller högre skall ekipaget rida klubbmästerskapet i klass 3 eller 5. Har ekipaget startat LA på lokal nivå eller högre och fått 60% eller högre skall ekipaget rida klubbmästerskapet i klass 4 el 7. Privatponny och ridskoleponny tävlar mot varandra. Privathäst och ridskolehäst tävlar mot varandra. Den med högst procent vinner oavsett klass. Klubbmästare utses för ponny i kat A, B, C, D och Häst. I KM-klasserna, ponny kat A, B, C, D samt häst med färre starter än 3 ekipage krävs ett resultat på minst 50% för att uppnå titeln Klubbmästare. Plakett till KM-mästare delas ut vid föreningens årsmöte.
Ryttare som är medlem i flera klubbar får endast rida KM för en klubb. Ryttare som vill delta i SRS:s KM får inte ha tävlingslicens för någon annan klubb.