Den 3/5 arrangerar US två olika aktiviteter. Den ena är en Rykttävling och den andra är en Bytardag. Varmt Välkomna!