Många har efterfrågat om vi kunde anordna en tilläggsregistrering av hästpass för er som har utländska hästar. En ny version av hästpassförordningen kommer träda i krafft den 1 januari 2016 och då måste detta vara gjort.

På torsdag 5/11 kl 18.00 kommer Margareta Westerberg till Jutagården. Häst o pass medtages. Kostnad 100:-. ev mindre om vi blir många.

Anmäl här eller via mail fanny@jutagardensstuteri.se

.
Mer info om vad det handlar om här, (se utdrag från svenska ridsportförbundet här nedan):

Nya regler för hästpass

2015-10-16

Den 1 januari 2016 träder nya regler för hästpass i kraft. Hästar med pass från andra stamböcker än de svenska måste göra en tilläggsregistrering om de vistas i Sverige i mer än 90 dagar. Tilläggsregistreringen görs av respektive rasförening och passet ska skickas till dem. Hästar som redan är registrerade med svenskt hästpass behöver inte byta ut passet. EU-direktivet omfattar alla hästar som inte har svenskt pass oavsett Användningsområde.