Vår förening Skultorps Ryttarsällskap satsar stort på
Svenska Ridsportförbundets Ryttarmärken. Vi har som ambition att våra elever
inte bara ska vara riktigt duktiga ryttare utan även riktigt duktiga
hästmänniskor med stor kunskap och förståelse för hästen som djur. Det får man
genom att avlägga proven för ryttarmärkena.

Den här terminen kommer många grupper jobba mot något
ryttarmärke och många temadagar handlar om just saker som ingår i våra ryttarmärken.

Läs mer info om hur du går tillväga för att ta ett
ryttarmärke den här terminen.

Du kan även stämma av med din ridlärare för att höra hur det är tänkt för
just din ridgrupp eller om du har ett eget önskemål att ta något märke.