Preliminära startlistor till morgondagens klubbhoppning
hittar du via den här länken: http://online.equipe.com/sv/competitions/18398

Förklaring klasser:

Clearround

Klass 1 = Bomklass

Klass 2 = 30 cm

Klass 3= 50 cm

Klass 4 = 70 cm

Klass 5 = 90 cm

Klass 6 = 110 cm

Bedömning två faser A:0/A:0

Klass 7 = 40 cm

Klass 8 = 50 cm

Klass 9 = 60 cm

Klass 10 = 70 cm

Klass 11 = 80 cm

Klass 12 = 90 cm

Klass 13 = 100 cm

Klass 14 0 110 cm