Redan 15:00 hade 45 stycken anmält sig. Nu är vi uppe i närmare 80 anmälningar.

Ridläger 2 är fullt och Läger 5 på ridskoleponny.