Det börjar närma sig rivning av sargen, rivningen blir av Lördagen V19. Ny
Sarg kommer att byggas upp V20 till och med V23.

Vi alla måste hjälpas åt med detta arbete då detta är ett större krävande
arbete när det gäller tid och kraft.

Vi startar kl:0800 och håller på tills vi är klara. Det kommer att finnas
en stor container att slänga virket i. Inpregnerat trä får vi själva ordna så
det kommer till Risängen, så de som har släpkärra/transport för detta vore bra
om ni kan ta med.

För rivningen så kommer det att behövas lite maskiner, de som har och kan
ta med motorsåg, cirkelsåg och kofot/bändjärn mm tar med detta.

Caféet kommer att hålla öppet.

Vi hoppas att vi blir klara under Lördagen, men har Söndagen som reserv.

För att veta vilka som kommer och hur många vi blir vore det bra om ni kan
höra ev er till mig (Rickard P) antingen via SMS :0735588372 eller mail:
rickard.a.persson@outlook.com, vi bör helst bli 15-20st som kommer, vi
saknar i nuläget ungefär 7st för att få det att fungera bra.

// Rickard Persson, anläggningskommittén, SRS