Vill du vara med och påverka!

Inför nästa år finns nu en möjlighet att få bli en del av ett engagerat gäng och på så sätt bidra till förutsättningarna för Ridsporten inom Skultorps Ryttarsällskap. I år söker dig som intresserad av en av följande roller inom styrelsen.

Sekreterare – Rollen handlar om att vara strukturerad och säkerställa att styrelseprotokoll och att handlingar hanteras på ett riktigt sätt. I första hand i samband med styrelsemöten c:a 10 ggr per år (du behöver inte vara svensk mästare i protokollskrivande….).

Ledamot Anläggning – Rollen handlar om att leda arbetet i anläggningskommitteen och vara dess representant i styrelsen. Handlar i första hand om att planera och leda fixardagar och vara med och prioritera vad klubben skall prioritera på anläggningen.

Suppleant – Innebär att man får möjlighet att vara med i styrelsens arbete och får en inblick i hur arbetet går till. Ett bra sätt att se vad styrelsearbete innebär. Deltar på frivilligt antal av de 10 styrelsemöten (dock särskilt om ordinarie ledamöter inte kan närvara).

Kontakta någon i valberedningen om du är intresserad eller har frågor.

Ann Hedberg 0709-72 03 42

Katarina Bredelius 0708-77 58 96

Jonas Kjernald 0767-92 69 19

mer info