Ordföranden har ordet

Tack för 2017 och ett gott nytt hästår 2018!

2017 har varit ett bra år för SRS med fina ryttarprestationer på
Jutagården och på tävlingar, välordnade tävlingar och caféverksamhet med
Skulltorp Ponny Cup som höjdpunkt, välfungerande anläggning med den nya sargen
som blev klar och den fina ridskoleverksamheten med en positiv anda. Tack för
allas insatser med häst eller för att stötta våra ryttare. Med hopp om att 2018
blir lika bra!

Vi kommer ha årsmöte den 10 februari som följs av middag på Grevagården.

Joakim Karlqvist

Ordförande