Vi i Valberedningen 2018 ( Kalindi Jarvén sammankallande, Jonas Kjernald och Ann Hedberg) har påbörjat vårt arbete inför kommande året 2019. Vi har bland annat fått ett önskemål från Styrelsen att söka en Sponsringsansvarig som inte sitter med i styrelsen. Uppdraget är att ha koll på vilka våra sponsorer är och vara kontakten med dem och med hjälp av övriga medlemmar även hitta nya sponsorer. Om du känner att du är den personen eller har förslag på någon så ta kontakt med någon i Styrelsen ( exv Joakim Karlquist ordf. Frida Berglin vice ordf. Eva Högström sekr. Matilda Hoffstedt tävling,) eller någon av oss i Valberedningen.
Mvh Kalindi Jarven