På grund av rådande smittorisk i landet väljer
vi att stänga anläggningen from onsdag 27/2 för besökande hästar. Det har under
en tid varit ett mycket kritiskt läge runt om i Sverige och nu i dagarna har
det även konstaterats smitta i närliggande stall. Vi väljer därför att stänga
som en säkerhetsåtgärd och i förebyggande syfte. Vi har inga sjuka hästar på
Jutagården. Ridskolan fortsätter som vanligt med undantag för dig med egen häst
som kommer erbjudas möjlighet att ta igen missade lektioner längre fram. Inga
utomstående hästar får komma till Jutagården och hästar som står på
anläggningen får inte lämna den. Vi ber alla personer som besöker anläggningen
att följa de regler som råder på Jutagården. Anläggningen hålls stängd tom tisdag 12/3 därefter tas ett nytt beslut gällande fortsättningen. Mer info kommer på måndag 11/3.

MvH Jutagårdens Ridskola och Ridskolechef Frida
Hansson