Från och med idag måndag 18 mars är anläggningen öppen igen för hästar med ryttare som tagit del av informationen under vår teorivecka.

Dvs alla elever med egen häst hälsas nu välkomna som vanligt till ridskolan. Vi har saknat er. Inackorderingar som står på Jutagården och närvarade under teoriveckan får nu även lämna anläggningen för att träna/tävla på annan anläggning. Tack för ert tålamod och var försiktiga, ta inga risker! Minsta misstanke åk/rid hem igen.

Övriga ryttare, tex licensryttare eller lektionsryttare som ej närvarade på teoriveckan men som vill nyttja Jutagårdens anläggningen får avvakta ett tag till. En del i vårt arbete att försöka hålla en smittfri anläggning är att vi tagit beslutet att alla som vistas på anläggningen ska ha deltagit på en av våra teorigenomgångar eller skrivit ett teoriprov. Vi vill säkerställa att alla är införstådda med det smittläget som råder i Sverige och vilket ansvar man har som hästägare. Vi vill säkerställa att alla är insatta i de regler och rutiner som råder på Jutagården gällande smittskydd. Vi vill även säkerställa att man är införstådd med hästägarförsäkran och följer den, inte bara vid tävling utan samma regler gäller vid besök på Jutagården och Skultorps Ryttarsällskap.

Vi erbjuder nu ett teoritillfälle för dig som vill nyttja anläggningen framöver, tex licensryttare eller lektionsryttare som ej kunde närvara under teoriveckan. Ni hälsas hjärtligt välkomna på lördag den 30 mars KL 11:00-12:00 till sekretariatet på Jutagården.

Anmälan göres till Frida Berglin fridaberglin91@gmail.com

Om du inte har möjlighet att delta på detta tillfälle ges möjligheten att istället skriva ett teoriprov där man bevisar att man besitter de kunskaper som krävs för att få vistas på vår anläggning. Teoriprovet kommer att färdigställas under veckan. Kontakta Frida Berglin om du vill avlägga ett prov.

Vid frågor kontakta Frida Hansson frida@jutagardensstuteri.se

Hoppas ni har förståelse för vårt beslut och att ni gör ert yttersta för att bidra till en smittfri anläggning och ett smittfritt hästsverige. MvH Jutagårdens Ridskola och Skultorps Ryttarsällskap