Med anledning av fortsatt spridning av coronaviruset så vill vi från ridskolans och klubbens sida uppmana till försiktighet.

Några råd:

STANNA HEMMA OM DU ÄR SJUK

Var uppmärksam på symtom som hosta,snuva eller feber, då bör du inte träffa andra människor.

Hosta och nys i armvecket.

Undvik att peta dig i ögon, näsa eller mun.

Tvätta händerna med tvål och vatten under minst 30 sekunder. Använd därefter handsprit om tillgängligt.

Läs på; https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Läs även rekommendationer från Ridsportsförbundet ang tävlingar möten med mera. https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/03/smittinfo-foljmyndigheternasuppmaningar

Tillsammans hjälps vi åt att hålla oss friska och minska smittspridning.