uppdaterad information har kommit idag från Ridsportsförbundet.

De har bland annat gått ut med specifika råd till Ridskolor.

Det gäller bland annat riskbedömningar vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Skärpt städning, Skärpt handhygien, och att inte Sprida smitta.

Utifrån det har vi gjort ett EXTRA STÄDSCHEMA som gäller från v13 och framåt. Varje ridgrupp har fått ett veckonummer och då ska de städa toaletterna/omklädningsrummet. HUR det ska städas kommer att stå instruktion utanför toaletterna. Då kommer det utrymmet bli städat dagligen. Detta schema utesluter inte det andra veckoschemat.

https://drive.google.com/open?id=1f4dY1ayhP-fuqfTWmOhiFSeG2yQgWW7G

Vänligen gå in och läs uppdaterad info från Ridsportsförbundet:

https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/03/smittinfo-foljmyndigheternasuppmaningar

Folkhälsomyndigheten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19

Tack för att vi alla hjälps åt

/ SRS Styrelse