Vi jobbar för fullt på alternativa lösningar så att vi i någon form ska kunna bedriva undervisning. Hur det ser ut är inte klart i nuläget. Vi hoppas på stor förståelse för den svåra situation vi alla står inför och önskar från hela vårt hjärta att vi tar oss igenom detta tillsammans.