Med anpassningar utifrån aktuella restriktioner så är vi glada att kunna genomföra Jutahoppet 10 november. Du kan läsa listan över grupper här tillsammans med vilka tider som gäller för din grupp. Vi vill också be alla vara uppmärksamma på eventuella förändringar som kan ske med kort varsel. (Länken på denna lista kommer alltid vara uppdaterad med den senaste informationen) /SRS och Jutagården.

https://docs.google.com/document/d/1X-9mns6iZIELwlXwShQumNPoaGSK5_aW3DfbLmeeyGY/edit?fbclid=IwAR22kAatCtSEGs9VWD5Ir5ABlIjq7p6GlTlBPaYl8mG4fTn0qzyk09zB6fU