Idag kom det mer info från Ridsportförbundet gällande covid-19 och ridning. De går ut med att ridskoleverksamheten behöver anpassas för att kunna fortgå.
https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/11/nyaradforridskoleverksamheten

Vi har redan gjort den här typen av anpassningar och kan fortsätta enligt plan. ?