Information ridläger

Efter dagens presskonferens står vi fortfarande med viss osäkerhet gällande genomförandet av ridlägersommaren 2021. Vi väljer därför att avvakta med årets ridlägersläpp och anmälningsstarten som var planerad 31/1.

Som vi ser det gäller fortfarande följande föreskrift:

” För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrotts, kultur eller fritidsaktiviteter avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare.”

Dessa föreskrifter gäller till och med den 30 juni 2021 eller tills något annat beslutas.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-material/foreskrifter/konsoliderade/hslf-fs_2020_12.pdf

Vi hoppas inom kort få klarhet i frågan så vi vet hur vi ska gå vidare med vår ridlägerplanering.

Även fast dagens presskonferens inte gav oss direkta svar så ingav det ändå hopp. De lättar på en del restriktioner för barn och unga födda 2005 eller senare. De pratar om vikten av barns idrottande och månar om att kunna erbjuda dem en fritidssysselsättning.

Vi väljer att skjuta upp ridlägeranmälan till söndagen den 28/2. Vi går ut med mer information så fort vi vet mer.

Samtidigt så håller vi tummar och tår för att ni har tålamod att vänta tillsammans med oss! Än så länge hoppas vi fortfarande på en fantastisk ridlägersommar på Jutagården tillsammans med många härliga deltagare.