Tack till Wilma Johansson, en engagerad elev och ledare i föreningen, som ligger bakom filmen.