Här finns en checklista som fungerar som ett förtydligande till de regler som finns på Jutagården gällande förebyggande smittskyddsregler.

Var så god att kontrollera att du gjort vad du kan för att förhindra att smitta sprids vidare.

https://prezi.com/i/xg7mwig1cspk/manniska-jutagarden-checklista/

https://prezi.com/i/t0kcptderbcc/egen-hast-jutagarden-checklista/