Här kommer ett uppdaterat prospekt för sommarens aktiviteter på Jutagården.

Rubriken – Upplägg är uppdaterat med datum och lägertyp etc så det stämmer överens med de ändringar vi gjort.