Under vecka 45 kommer vi ha tre temadagar.

Fredag = Miljöträning – Clinic med Sara Rott

Lördag = Miljöträning – Träna själv för Sara Rott

Lördag = Stalldag på Jutagården

Läs mer här:

Du missar väl inte terminens första temadag på måndag nästa vecka. “UTÖKAD PRAKTISK HÄSTKUNSKAP -VISA HÄST VID HAND & LASTA HÄST”

Du kan fortfarande anmäla dig. Mer info i dokumentet ovan.