Läs om terminens temadagar här:

Vi kommer att planera in ytterligare två temadagar. En på en tisdag och en på en torsdag. Mer info kommer senare.