Fyll i ett måldokument och lämna till din ridlärare så har du chansen att påverka terminens innehåll samt att din ridlärare får en ännu tydligare bild av varför du rider, vad du har för mål med din ridning, vilken hästtyp du gillar, hur du vill bli coachad osv. Detta gäller ej nybörjar- och ridlekisgrupper.

Du kan maila eller skriva ut och ge till din ridlärare.