Ändringar:

Ridläger 3: Vi har även öppnat upp för en möjlighet till 5-dagars. Alternativen för ridläger 3 är därför följande: 5 dagar 28/6-2/7 eller 3 dagar 30/6-2/7.

Ridläger 6: Vi har även öppnat upp för en möjlighet till 7-dagars. Alternativen för ridläger 6 är därför följande: 7 dagar 18/7-24/7 eller 5 dagar 20/7-24/7.

Kickstart: Inställd tills vidare. Eftersom det varit högt tryck på våra ridläger har vi utökat ridlägren med flera dagar, därför väljer vi i nuläget att lägga ”Kickstart” på is. I nuläget är den därför inställd. Kan ändra sig närmare terminsstart.